Pascal Blockade

pascal_blocade_
 
Jsou výrobky vhodné k vytváření parotěsných zábran v plochých střechách a v kombinaci s podkladními pásy Pascal jsou určeny k vytváření protiradonových bariér ve spodních stavbách. Jde rovněž o SBS modifikované pásy, nosnou vložku tvoří kovová vložka v kombinaci se skelným rounem.
 
 
Parotěsný natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu s protikorozní a vůči zásadám odolnou hliníkovou kombinovanou vložkou, vhodný i jako protiradonová bariéra. Pás je určen jako parotěsná zábrana přibíjená hlavně na dřevěné bednění, dále lze využít v hydroizolaci spodní stavby jako ochrana proti radonu (laboratorně změřený součinitel difuze D = 2,3.10-13). Pás se aplikuje plošným, alternativně bodovým natavením plamenem, případně lepením v pruzích na vhodný podklad. Překrytí ve švech a stycích podélných i čelních 8 cm. Švy a čelní styky se celoplošně natavují. Doporučuje se použití navíjecí kovové trubky pro plnoplošné natavení. V místě „T-styků“ se provádí seříznutí rohu 2. pásu v přesahu.
 
TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické vlastnosti

Zkušební metoda/klasifikace

Jednotka

Hodnota

Zjevné vady

  EN 1850 1

 

nejsou

Délka role

  EN 1848 1

m

≥ 7,5

Šířka role

  EN 1848 1

m

≥ 1,0

Přímost

  EN 1848 1

mm/10m

≤ 20

Tloušťka

  EN 1849 1

mm

≥ 4,0

Vodotěsnost

  EN 1928

kPa

vyhovuje

Chování při umělém stárnutí

 EN 1296

°C

12 týdnů

Ekvivalentní difúzní tloušťka

 EN 1931

m

Sd ≥ 1500m

Klasifikace podle reakce na oheň

EN 13501 1

třída

E

Pevnost v tahu podélná/příčná

EN 12311 1

N/50mm

400/300

Protažení při přetržení

EN 12311 1

%

2/2

Ohebnost za nízkých teplot

EN 1109

°C

≤  25

 
 
PŘEJÍT DO E-SHOPU
 
 
 
 
+420 571 499 625
info@pascal-system.cz
Powered by Programia