Pascal Original

 
pascal_original_pasy 
 
 
Je soubor asfaltových hydroizolačních pásů jak finálních (horních) s nosnou vložkou z polyesterového rouna a ochranným posypem drcenou břidlicí, tak podkladních s nosnou vložkou ze skelné tkaniny (určeny pro kotvení i natavení) nebo z polyesterového rouna používaných zejména jako dilatační. Finální pásy Pascal Original v kombinaci s podkladními pásy Pascal Originál tvoří kvalitní, trvanlivou a odolnou hydroizolaci střech. Podkladní pásy jsou vhodné i pro vytváření izolací proti vodě ve spodní stavbě.

Do skupiny pásů Pascal Original patří následující hydroizolační pásy:  

PASCAL ORIGINAL PV S5 -25 přírodní/červený
PASCAL ORIGINAL PV S4 -25 přírodní/červený

Asfaltový SBS modifikovaný pás vhodný k natavení s vložkou z polyesterové rohože a břidličným posypem. Pás je určen jako finální (vrchní) vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na  tažnost, mechanickou odolnost a dlouhou životnost.  Aplikuje se plnoplošným natavením plamenem.
 

Technické vlastnosti

Zkušební metoda/klasifikace

Jednotka

Hodnota

Zjevné vady

EN 1850 1

 

nejsou

Délka role

EN 1848 1

m

≥ 5,0

Šířka role

EN 1848 1

m

≥ 1,0

Přímost

EN 1848 1

mm/10m

≤ 20

Tloušťka

EN 1849 1

mm

5,2 ± 0,2

Vodotěsnost

EN 1928 metoda B

kPa

vyhovuje

Klasifikace podle vystavení vnějšímu ohni

EN 13501 5

třída

Broof (t1)*

Klasifikace podle reakce na oheň

EN 13501 1

třída

E

Pevnost v tahu podélná/příčná

EN 12311 1

N/50mm

≥ 800/800

Protažení při přetržení

EN 12311 1

%

≥ 35/35

Ohebnost za nízkých teplot

EN 1109

°C

≤  25

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě

EN 1110

°C

≥ +100

Propustnost vodních par

EN 1931

N

20 000

  

PASCAL ORIGINAL G S4 -25 mineral

Asfaltový SBS modifikovaný pás vhodný k natavení s vložkou ze skelné tkaniny a jemným minerálním posypem. Pás je určen jako podkladní vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na mechanickou odolnost a dlouhou životnost. Pás se aplikuje plnoplošným nebo bodovým natavením plamenem na vhodný podklad, nebo mechanickým kotvením do podkladu vhodného pro kotvení.

Technické vlastnosti

Zkušební metoda/klasifikace

Jednotka

Hodnota

Zjevné vady

EN 1850 1

 

nejsou

Délka role

EN 1848 1

M

≥ 5,0

Šířka role

EN 1848 1

M

≥ 1,0

Přímost

EN 1848 1

mm/10m

≤ 20

Tloušťka

EN 1849 1

Mm

≥ 4,0 ± 0,2

Vodotěsnost

EN 1928 metoda B

kPa

vyhovuje

Klasifikace podle vystavení vnějšímu ohni

EN 13501 5

Třída

Broof (t1)*

Klasifikace podle reakce na oheň

EN 13501 1

Třída

E

Pevnost v tahu podélná/příčná

EN 12311 1

N/50mm

≥ 1000/1000

Protažení při přetržení

EN 12311 1

%

≥ 2/2

Ohebnost za nízkých teplot

EN 1109

°C

≤  25

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě

EN 1110

°C

≥ +100

Propustnost vodních par

EN 1931

Μ

20 000

 
  
 
 
PŘEJÍT DO E-SHOPU

P-022433

Pascal PV S5-25 červený

P-022435

Pascal PV S4-25 červený

P-021756

Pascal PV S4-25 mineral

P-021757

Pascal G S4-25 mineral

P-022436 Pascal PV S4-15 mineral 

P-022437

Pascal G S4-15 mineral

  
+420 571 499 625
info@pascal-system.cz
Powered by Programia