PASCAL SOLO S5-25 přírodní/color

Datum:15.12.2008

PASCAL SOLO S5-25 přírodní/color
Řešení? PASCAL SOLO! Jde o pás, který splňuje všechny výše uvedené podmínky, jež jsou nutné pro vytvoření jednovrstvé kotvené izolace plochých střech. Jednou z významných předností tohoto výrobku je kvalitní spřažená nosná vložka o plošné hmotnosti 250 g/m2 z polyesterové rohože, vyztužené skelnou mřížkou. Tržné zatížení pásu PASCAL SOLO S5- 25 přírodní/color má díky této vložce hodnoty 24 kN/m podélně a 20 kN/m příčně. Tento asfaltový pás se spřaženou nosnou vložkou lépe odolává dynamickému namáhání sáním větru oproti pásům se standardní nosnou vložkou z polyesterové rohože. Dodává se v šířce 1,08 m a v délce 7,5 m. V místě podélného přesahu širokého 120 mm je již z výroby vyznačena osa kotevní linie kvůli přesnému umístění kotevních prvků. Příčný přesah by měl být široký nejméně 150 mm.

Tento asfaltový pás lze použít nejen na vytvoření jednovrstvé vodotěsné izolace nových střech, ale i stávajících střech. S výhodou se uplatňuje především ve spojení s tepelnou izolací z minerální plsti, ale při dodržení nezbytných technických opatření i s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu (v tomto případě doporučujeme aplikaci tohoto výrobku předem konzultovat s Poradenským studiem COLEMAN). U rekonstrukcí stávajících střech lze PASCAL SOLO S5-25 přírodní/color použít i k vytvoření nové vodotěsné izolace na stávající dožilé izolaci z asfaltových pásů. Pás se volně pokládá na podklad a v místě podélných přesahů se kotví k podkladu pomocí kotevních prvků s přítlačnou podložkou. Po přikotvení se podélný přesah navazujícího asfaltového pásu svaří v celé šířce 120 mm pomocí ručního hořáku s dotlačením. Při svařování těchto přesahů pásů musí podél jejich podélného a příčného spoje vytékat asfaltový návalek, který je zároveň optickou kontrolou spolehlivě provedeného spoje.

Podmínkou pro jeho použití je samozřejmě možnost kotvení k podkladu kotevními prvky s přítlačnou podložkou. Z hlediska dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti se doporučuje používat kotevní prvky s oválnými přítlačnými podložkami 82 x 40 mm, které mají oproti kruhovým podložkám větší dotykovou plochu a větší obvod.

Pás PASCAL SOLO S5-25 přírodní/color lze samozřejmě i plnoplošně natavovat na vhodný podklad.


Schéma osazení kotevního prvku v místě podélného přesahu pásu

O cenách a dodacích podmínkách jednovrstvého modifikovaného asfaltového pásu PASCAL SOLO S5-25 přírodní/color a o návodu k pokládce se informujte u svých colemanobchodníků.

Coleman doporučuje:
PASCAL SOLO přírodní: tento 5,2 mm silný asfaltový pás je určen pro jednovrstvé kotvené hydroizolace střech o sklonu nejméně 5 %. Rozměr role: 1 x 7,5 m Množství na paletě: 162 m2

V případě pokládky asfaltového pásu PASCAL SOLO na pěnový polystyren doporučujeme před svařováním přesahů podložit spoj asfaltovým pásem V 13 , aby nedošlo k propálení pěnového polystyrenu a následně vzniku tepelných mostů.

ICOPAL R 60 SR (V 13) - rozměr role: 1 x 10 m, množství na paletě: 300 m2

V případě vytečení většího množství asfaltového návalku, popř. znečištění posypu asfaltového pásů, doporučujeme zasypat tyto místa opravným posypem. Coleman nabízí opravný posyp na pásy PASCAL
P-012934 opravný posyp na pásy tl. 4,2 mm
P-012935 opravný posyp na pásy tl. 5,2 mm

Svaření podélných přesahů u pásů PASCAL SOLO se bezpečně provede pomocí bočního hořáku. U Colemanu je v ceně bočního hořáku i bezpečnostní regulační ventil a 10m vysokotlaké hadice.

Asfaltový pás PASCAL SOLO je určený na kotvení. Vhodnost kotvení ověřte vždy tahovou zkouškou, kterou Vám provedeme zdarma. Typ kotev je vždy přizpůsoben podkladu. Nikdy nekombinujte kotvy určené např. do betonu pro jiný podklad. Montážní stroje k zapůjčení u Colemanu zdarma.


+420 571 499 625
info@pascal-system.cz
Powered by Programia