Rozšiřujeme řadu asfaltových pásů Pascal

Datum:7.5.2009

Rozšiřujeme řadu asfaltových pásů Pascal
 
 
PASCAL – systémové řešení plochých střech

Systém PASCAL je pro Vás způsob, jak kvalitně a bez rizika navrhovat a realizovat konstrukce plochých střech.

Proto jsme řadu PASCAL rozšířili o další produkty, které splní Vaše požadavky na komplexní řešení skladby plochých střech.PASCAL SOLO

Speciální vrchní asfaltový pás typu S (svařitelný) s vysokou pevností a vysokou dilatační schopností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s klasifikovanou požární odolností ve třídě BROOF(t1), určený pro nejnáročnější hydroizolační aplikace:
vrchní vrstva jednovrstvé střešní skladby (nepochůzných střech plochých od 3° sklonu, šikmých a strmých), určen především pro mechanické kotvení / EN 13707
A) pás leží volně na podkladu a nepodléhá jeho dilatačním změnám, umožňuje odvětrání perforovaného podkladu starého souvrství při rekonstrukcích jako expanzní pás, montáž lze provádět i na nesoudržný a vlhčí podklad na rozdíl od podmínek požadovaných pro natavované pásy
B) pás lze montovat tam, kde se nedá použít otevřený plamen (polystyren, dřevěné bednění...)
C) vysoká pevnost + dilatační schopnost + hřebíková odolnost umožňuje kombinaci montáží natavením a kotvením, požadované od sklonu 20° pro šikmé a především strmé hydroizolace střech

P-021753 Pascal Solo přírodní přejít do e-shopu
P-022431 Pascal Solo červený přejít do e-shopu
PASCAL SUPERFIX

Samolepicí asfaltový pás s vysokou pevností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), určený pro urychlení montáže a tam, kde není možná montáž natavením hořákem, např. na polystyren, dřevěné bednění (napenetrované):
A) vícevrstvé střešní skladby (podkladní vrstva nepochůzných střech a spodní i vrchní pás provozních a inverzních střech) / EN 13707
B) ve střešních systémech jako jednovrstvá parotěsná zábrana / EN 13970
C) pro nadzemní základy jednovrstvá a spodní stavby vícevrstvá hydroizolace, spodní vrstva pro zemní vlhkost, podpovrchovou a tlakovou vodu / EN 13969 typ T

P-030191 Pascal Superfix přejít do e-shopu
PASCAL FIREWALL

Speciální vrchní asfaltový pás typu S (svařitelný) s vyšší pevností, s vysokou dilatační schopností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS) a s přísadami proti hoření a stékání, s požárním atestem BROOF(t3), určený jako součást systémové skladby pro hydroizolační systémy nepochůzných střech se zvýšeným požárním rizikem nebo umístěných v požárně nebezpečném prostoru a pro všechny sklony plochých, šikmých a strmých střech:
A) vrchní vrstva dvouvrstvé střešní skladby s požární odolností / EN 13707

P-030192 Pascal Firewall přejít do e-shopu
PASCAL COMBIROOF

Na požární bezpečnost staveb a jednotlivých konstrukcí se kladou stále vyšší nároky. PASCAL Combiroof jsou velkorozponové lehké ploché střechy na trapézovém plechu nové koncepce s označením SG COMBI ROOF 30 M a SG COMBI ROOF 30 P s požární odolností REI 30.
Střešní pláště SG COMBI ROOF 30 tak využívají nejlepších vlastností výrobků. V případě minerální vlny a desek na bázi sádry se jedná především o tepelnou izolaci a výborné protipožární vlastnosti, u pěnového polystyrenu jde o výborné izolační vlastnosti, minimální hmotnost a vysokou pevnost v tlaku. Důležitou součástí střech SG COMBI ROOF 30 je návrh nosné konstrukce trapézového plechu, posouzení jeho statického působení při požární situaci a řešení souvisejících detailů.

Hlavní výhody střešních plášťů SG COMBI ROOF 30
  • požární odolnost REI 30 pro velké rozpony
  • ekonomicky výhodnější řešení než stávající pláště
  • výrazné snížení hmotnosti pláště díky použití kombinované izolace EPS a MW u SG COMBI ROOF 30 M, popř. desek na bázi sádry a EPS u SG COMBI ROOF 30 P
  • použití pro hydroizolační fólie MERX i asfaltové pásy PASCAL
  • vysoké hodnoty tepelné izolace EPS COMBI ROOF – ?D = 0,036 W/m.K


P-029266 Pascal Combiroof tl.160 mm přejít do e-shopu
P-029267 Pascal Combiroof tl.180 mm přejít do e-shopu

+420 571 499 625
info@pascal-system.cz
Powered by Programia