Systém Pascal

 

 
Hydroizolační systém Pascal je soubor vzájemně se doplňujících výrobků, určených pro vytváření funkčních a trvanlivých povlakových hydroizolací asfaltovými pásy vysoké kvality. Bez výjimky se jedná o pásy SBS modifikované. Modifikátor SBS vylepšuje vlastnosti pásů co se týče odolnosti vůči nízkým i vysokým teplotám a SBS pásy jsou oproti běžným pásům elastické, tedy mají vratný efekt.
Hydroizolační pásy systému Pascal se dají použít podle určení jednotlivých pásů jako střešní hydroizolace, hydroizolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě stejně jako parozábrana a protiradonová bariéra. Přesné informace o použití jednotlivých pásů naleznete v technických listech výrobků, o způsobu aplikace naleznete přesné údaje v montážním návodě . Vše v sekci ke stažení ZDE.

Hydroizolační pásy Pascal se dělí na skupiny výrobků:

Pascal Solo

Pásy Pascal Solo jsou určeny pro jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých a šikmých střech od sklonu 3°. Vynikající pro sanace i novostavby. Technický list ZDE.
 

Pascal Original

Je soubor asfaltových hydroizolačních pásů jak finálních (horních) s nosnou vložkou z polyesterového rouna a ochranným posypem drcenou břidlicí, tak podkladních s nosnou vložkou ze skelné tkaniny (určeny pro kotvení i natavení) nebo z polyesterového rouna používaných zejména jako dilatační. Finální pásy Pascal Original v kombinaci s podkladními pásy Pascal Originál tvoří kvalitní, trvanlivou a odolnou hydroizolaci střech. Podkladní pásy jsou vhodné i pro vytváření izolací proti vodě ve spodní stavbě. Technické listy ke stažení ZDE.
 

Pascal Optimal

Tyto hydroizolační pásy jsou určeny jako finální pásy dvouvrstvých hydroizolačních systémů plochých střech. Pásy mají nižší stupeň modifikace, jsou tak vhodné pro méně náročné aplikace. Technické listy ZDE.

Pascal Superfix

Samolepicí asfaltový pás vhodný pro pokládku na podklad z pěnového polystyrenu. Jedná se o podkladní pás, v kombinaci s finálními pásy Pascal je určen pro vytvoření hydroizolačních povlaků plochých střech s tepelnou izolací s pěnového polystyrenu. Pás v kombinaci s polystyrenem nahrazuje tzv. kašírovaný polystyren, výhoda oproti klasickému polystyrenu je v minimalizaci příčných spojů v podkladní hydroizolační vrstvě. Technický list ke stažení ZDE
 

Pascal Firewall

Jsou pásy vhodné v kombinaci s podkladními pásy Pascal k vytváření hydroizolačních povlaků plochých střech tam, kde je vyžadována klasifikace skladby Broof (t3). Více v technických listech ZDE.
 

Pascal Blockade

Jsou výrobky vhodné k vytváření parotěsných zábran v plochých střechách a v kombinaci s podkladními pásy Pascal jsou určeny k vytváření protiradonových bariér ve spodních stavbách. Jde rovněž o SBS modifikované pásy, nosnou vložku tvoří kovová vložka v kombinaci se skelným rounem. Technický list ZDE.

Pascal Rapid

Je označení pro kašírované polystyrenové desky a klíny. Jde o kombinaci pásů jak oxidovaných, tak modifikovaných s pěnovým polystyrenem EPS (100 S, 150 S, 200 S). Klíny se využívají zejména tam, kde není možné mechanicky kotvit a je nutné nové vrstvy tepelné izolace a hydroizolace k podkladu přilepit. O možnosti a vhodnosti lepení (popřípadě odoplnění montáže o vhodný způsob další stabilizace) by měl vždy rozhodnout projektant nebo statik. Podklady ke stažení ZDE.


+420 571 499 625
info@pascal-system.cz
Powered by Programia