Jednu nebo dvě vrstvy asfaltového pásu?

Výsledkem technického pokroku v oblasti vodotěsných izolací plochých střech jsou jednovrstvé izolace z asfaltových pásů.


Od nástupu natavitelných asfaltových pásů jsme v minulosti používali v souladu s tehdy platnou normou ČSN 73 1901 “Navrhování střech“ z roku 1977 na vytvoření vodotěsné izolace v závislosti na sklonu střechy buď tři, nebo dva pásy z oxidovaného asfaltu.
 

Dnes platná norma ČSN 73 1901:99 uvádí v tabulce C1 (jako informativní) dvě možnosti povlakové izolace z asfaltových pásů :

 • vodotěsnou izolaci ze dvou vrstev asfaltových pásů o tloušťce každého z nich nejméně 4 mm
 • vodotěsnou izolaci z jednoho kombinovaného asfaltového pásu o tloušťce 5 mm

Pásy tvořící jednovrstvou vodotěsnou izolaci se zpravidla kotví k podkladu mechanickými kotevními prvky. Nejen tím se proto tato klasická technologie z asfaltových pásů přibližuje k hydroizolačním fóliím.
 

Důvodů, proč se někdy přechází i v oblasti asfaltových pásů od vícevrstvé soustavy k jednovrstvé technologii, je několik:

 • Jedná se nejen o větší investiční náročnost dvouvrstvé vodotěsné izolace z asfaltových pásů ve srovnání s povlakovou izolací z hydroizolačních fólií, ale často i o rychlost pokládky.
 • U rekonstrukcí plochých střech s doteplením může být někdy důvodem pro použití této jednovrstvé izolace omezená únosnost nosné konstrukce střechy nebo nutnost kotvení nových vrstev střešního pláště k podkladu.
 • Svoji roli u rekonstrukcí střech však sehrává i skutečnost, že pod volně položeným a mechanicky přikotveným asfaltovým hydroizolačním pásem je tak vytvořena spolehlivá expanzní vrstva, která zabraňuje tvoření známých puchýřů mezi novou a stávající vodotěsnou izolací.
 

Modifikované asfaltové pásy s kvalitní asfaltovou krycí hmotou a s kvalitní nosnou vložkou mohou tedy dnes při splnění nezbytných podmínek vytvořit spolehlivou jednovrstvou vodotěsnou izolaci střešního pláště:

 • Tloušťka asfaltového pásu by měla být minimálně 5 mm.
 • Z hlediska dlouhodobé spolehlivosti mechanicky namáhaných přikotvených podélných přesahů asfaltových pásů by se měly dle mého názoru na vytvoření jednovrstvé kotvené izolace používat jen pásy modifikované SBS s ohebností minimálně -25 °C a se stálostí za tepla alespoň +100 °C.
 • Asfaltová krycí hmota by měla být dostatečně kvalitní, aby byla nejen dobře svařitelná, ale i dlouhodobě flexibilní (ohebná, elastická) – proto by měla být vytvořena ze směsi s dostatečným množstvím kaučuku SBS a jen s nutným množstvím minerálního plniva.
 • Nezbytnou podmínkou pro spolehlivou dlouhodobou vodotěsnost podélného přesahu mechanicky kotvených asfaltových pásů je šířka napojovacího pruhu 120 mm. I velmi kvalitní asfaltové pásy s užším napojovacím pruhem širokým „jen“ 100 mm jsou na vytvoření jednovrstvé kotvené vodotěsné izolace k tomuto účelu nevhodné – existuje zde nezanedbatelné riziko vytvoření nespolehlivého podélného spoje pásu v místě osazeného kotevního prvku s malým krytím.
 • Podélný přesah jednovrstvého pásu s osazenými kotevními prvky musí být s ohledem na dynamické namáhání spolehlivě svařen v celé šířce 120 mm! Nelze tedy ke svařování podélného přesahu používat speciální boční hořák, protože ten svaří podélný přesah jen v šířce cca 60 mm, ale vždy jen malý ruční hořák s dotlačením (například pomocí přítlačného válečku).
 • Důležitou podmínkou je kvalita nosné vložky. Poněvadž se jedná o technologii volné pokládky a mechanického kotvení pásu k podkladu, musí být nosná vložka tak kvalitní, aby zajistila dlouhodobě spolehlivé přikotvení pásu k podkladu. Dnes se na našem trhu nabízí tyto pásy buď s nosnou vložkou z polyesterové rohože, nebo – dle mého názoru kvalitnější pásy – se spřaženou nosnou vložkou.
 • Na vrchním povrchu pásu musí být provedena kvalitní povrchová ochrana asfaltové krycí hmoty vůči UV záření buď posypem z drcené břidlice, nebo z keramického granulátu.
 • Z hlediska hydroizolační spolehlivosti se většinou doporučuje použití jednovrstvé izolace z asfaltových pásů jen pro střechy se sklonem – zpravidla se uvádí podmínka sklonu střechy min. 5 %. V místech s menším sklonem je proto obvykle jednovrstvý pás doplněn ještě jedním asfaltovým hydroizolačním pásem – vytvoří se tedy dvouvrstvá vodotěsná izolace.
 • Detaily střechy by se také měly provádět s ohledem na hydroizolační spolehlivost dvouvrstvé vodotěsné izolace.
 
Obrazek1.jpg
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.